Alătură-te EchipeiSănătate & SiguranțăTermeni şi CondițiiContactENFRGRITRU

Termeni şi Condiţii

"GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES" (in prezentul "GT") a creat website-ul www.gtengineering.ro pentru a oferi informaţii pentru utilizatorii săi. Utilizarea website-ului www.gtengineering.ro este supusa prezenţilor termeni si condiţii, pe care utilizatorii sunt rugaţi sa ii citească cu atenţie si sa ii respecte. Utilizarea website-ului implica acceptarea necondiţionata a termenilor si condiţiilor din prezentul.

RESPONSABILITATE

 • GT nu are nicio responsabilitate pentru acţiunile persoanelor fizice sau organizaţiilor, oricare ar apărea, ca urmare a informaţiilor directe sau indirecte incluse sau disponibile pe acest website, indiferent daca respectivele informaţii sunt furnizate de GT sau de o alta parte terţa.
 • GT nu garantează, direct sau indirect, faptul ca contextul website-ului va fi uneori actualizat si ca rezultatele obţinute din utilizarea sa vor fi corecte si fara erori.
 • Utilizarea informaţiilor primite prin acest website se bazează exclusiv pe ideile utilizatorului.

PRODUCŢIE

 • Drepturile de proprietate privind conţinutul acestui website, fara limitare, reprezintă o marca înregistrata a GT daca nu este altfel prevăzut si sunt protejate de prevederile relevante din legislaţia romana.
 • Toate simbolurile si mărcile GT nu pot fi utilizate sau reproduse fara aprobarea scrisa anterioara a GT.
 • Copierea in scopuri comerciale a unei parţi sau in mod integral a conţinutului acestui website sau a trimiterilor din interiorul sau este interzisa.
 • Nicio referita in acest website nu poate fi inclusa in oricare dintre website-uri, fara aprobarea scrisa anterioara a GT.

DREPTUL DE UTILIZARE A INFORMAŢIILOR OFERITE DE UTILIZATORI

Toate informaţiile furnizate de GT prin utilizatorii acestui website nu sunt considerate confidenţiale. GT poate divulga, copia si utiliza aceste informaţii, in orice scop, fara limitare.

WEBSITES SI CONŢINUTUL OFERIT DE PĂRŢILE TERŢE

 • O parte din conţinutul de pe acest website poate fi deţinuta de parţi terţe sau pot fi hyperlink-uri care duc la website-uri deţinute de parţi terţe, iar acestea vor fi deplin responsabile de securitatea, legalitatea sau corectitudinea conţinutului si serviciilor de pe website-ul lor, fiind exclusa responsabilitatea GT.
 • GT nu poate garanta ca utilizatorii acestui website au drept de utilizare asupra informaţiilor oferite de partile terţe, aşa cum sunt disponibile pe acest website. Utilizatorii trebuie sa obtina aprobarea anterioara de la partile terţe pentru utilizarea sau salvarea respectivelor conţinuturi.

ÎNTREBĂRI

Toate întrebările se transmit prin utilizarea unui formular de contact.

CONFIDENŢIALITATE

GT considera ca siguranţa datelor persoanele a utilizatorilor website-ului este foarte importanta si este responsabil de protecţia confidenţialităţii tuturor datelor personale oferite de aceştia. Politica de confidenţialitate defineşte principiile care reglementează utilizarea datelor personale primite. Oricine utilizează acest website trebuie sa accepte utilizarea acestora. Utilizatorii trebuie sa citească cu atenţie politica de confidenţialitate. Luând in considerare faptul ca politica de confidenţialitate poate fi modificata periodic, va rugam sa o verificaţi periodic pentru a va asigura ca utilizatorii cunosc ultima versiune aplicata de fiecare data când vizitează website-ul.

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR COLECTATE

Integralitatea informaţiilor: Informaţiile pot fi adunate prin monitorizarea utilizării website-ului. In timpul acestei proceduri, datele personale recunoscute NU SUNT colectate. In mod normal, informaţiile privind numărul de vizitatori si numele iniţial al furnizorului de servicii de internet sunt colectate. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a intelege forma de utilizare implementata de vizitatorii website-ului si pot fi distribuite cu alte societati si alte parţi terţe.

COMUNICAREA CU SOCIETATEA

Periodic, informaţiile pot fi transmise prin e-mail sau posta, referitor la produsele si serviciile societatii si partenerilor de afaceri. Daca utilizatorul nu doreşte sa primească aceste informaţii, el/ea poate alege sa nu fie informat de acest lucru, prin completarea formularului de contact.

PROTECŢIA DATELOR

Datele personale ale utilizatorilor sunt stocate pe un server protejat, care este protejat de un cod de acces si un firewall. Societatea are politici de securitate care au ca scop asigurarea, la cel mai înalt nivel, a protecţiei si integritatii tuturor informaţiilor, inclusiv informaţiile personale.

ÎNREGISTRAREA DATELOR PERSONALE, ACCES SI ERORI

GT poate păstra o înregistrare si poate procesa datele personale ale utilizatorilor, care pot fi divulgate prin website. In acest caz, cei care primesc aceste date de arhiva pentru promovarea, susţinerea si implementarea relaţiei interactive dintre GT si utilizatori, pot fi parţi terţe, care cooperează cu GT pentru furnizarea serviciilor de arhivare relevante.

GT nu divulga sau nu publica datele persoanele ale utilizatorilor.

Conform legislaţiei privind protecţia datelor persoanele, toţi utilizatorii au dreptul de a solicita accesul la datele persoanele, care sunt la dispoziţia GT si pot solicita corectarea oricăror posibile erori, gratuit.

UTILIZARE COOKIES

Cookies sunt fişiere mici trimise de software-ul website-ului si sunt colectate pe hard disk-ul calculatorului utilizatorului. Uneori, cookies sunt create si transferate cu prima înregistrare a website-ului si apoi, sunt utilizate pentru a specifica calculatorul si accesul repetat la website, fara solicitarea unei conexiuni, accelerând astfel accesul la website si informaţiile pe care utilizatorul doreşte sa le vadă. Majoritatea motoarelor de căutare accepta cookies, dar modificările din setările motorului de căutare ar putea restrictiona transferul.

CONTACTE

GT si asociaţii săi sunt deschişi la răspunsuri si întrebări privind politica de confidenţialitate, prin utilizarea formularului de contact.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

 • Capacitatea dvs. de utilizator persoană fizică al acestui website este personală și astfel, nu poate fi distribuita unei alte persoane.
 • Sunteţi responsabil pentru toate taxele relevante ale partilor terţe, aferente accesării prezentului website (de ex. taxe telefonice si taxele furnizorilor serviciilor de internet).
 • Dvs. sunteţi de acord cu utilizarea prezentului website numai in conformitate cu prezentele condiţii. IN cazul in care utilizarea neautorizată a acestui website determina pierderi sau prejudicii pentru o parte terţa, pentru care ulterior, vor fi luate acţiuni legale împotriva GT, sunteţi de acord sa despagubiti GT pentru toate pierderile şi/sau prejudiciile determinate de o astfel de situaţie.
 • In calitate de utilizator al acestui website, va obligaţi: (i) Sa utilizaţi acest website in conformitate cu instrucţiunile scrise pentru care veţi fi informat periodic de către GT si nu veţi utiliza acest website in alte scopuri decât cele prevăzute in prezentele Condiţii, sau aşa cum va fi prevăzut periodic in comunicatele sau notificările GT. (ii) Să nu acţionaţi, in timpul utilizării acestui website, in mod deliberat sau involuntar, contrar oricăror solicitări legale sau reglementare a oricărei autoritati de reglementare care are jurisdicţie asupra dvs. sau asupra activitatii pe care o desfasurati. (iii) Să nu utilizaţi acest website pentru desfasurarea unor eforturi neautorizate de accesare a sistemelor sau reţelelor GT ale partilor terţe. (iv) Să nu utilizaţi acest website pentru a transfera orice materiale compromitatoare, ofensatoare sau periculoase, sau care violează drepturile partilor terţe, sau care au ca scop distrugerea, hartuirea sau probleme inutile pentru orice parţi terţe, sau pentru a trimite mesaje despre care stiti ca sunt false sau sa utilizaţi acest website in aceste scopuri. (v) Pentru a informa direct GT privind orice pretenţii sau acţiuni de orice fel, împotriva dvs. pentru utilizarea acestui website si, ca urmare a solicitării GT, de a înceta imediat acţiunea pentru care modificarea a fost efectuata.

GENERAL

Daca orice articol din condiţiile mai sus menţionate este considerat inaplicabil, acesta nu va afecta valabilitatea si caracterul executoriu al celorlalte prevederi. Aceste condiţii reprezintă acordul general dintre fiecare utilizator si GT si guvernează accesul si utilizarea website-ului de către utilizatori. Aceste Condiţii prevalează asupra oricăror altor acorduri scrise dintre fiecare utilizator si GT, aferente utilizării acestui website.

Prezentele condiţii sunt interpretate in conformitate cu legea din România.