Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η "GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES" (εφεξής "GT") δημιούργησε την ιστοσελίδα www.gtengineering.ro για την παροχή πληροφοριών στους χρήστες της. Η χρήση της ιστοσελίδας www.gtengineering.ro υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες της είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν προσεκτικά και να σεβαστούν. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Η GT δε φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες ιδιωτών ή οργανισμών, όπου προκύπτουν τέτοιες, ως αποτέλεσμα άμεσης ή έμμεσης πληροφόρησης που περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμη σε αυτό το δικτυακό τόπο, ανεξαρτήτως από το αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την GT ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
 • Η GT δεν εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι πάντοτε ενημερωμένο και ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του θα είναι ακριβή και χωρίς σφάλματα.
 • Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται από αυτή την ιστοσελίδα βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς περιορισμό, αποτελούν εμπορικά σήματα της GT, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ρουμανικού δικαίου.
 • Όλα τα λογότυπα και εμπορικά σήματα της GT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της GT.
 • Η αντιγραφή για εμπορική χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή η ένταξή του σε άλλους δικτυακούς τόπους απαγορεύεται.
 • Κανένας σύνδεσμος της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται να συμπεριληφθεί σε άλλο δικτυακό τόπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της GT.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην GT από του χρήστες της ιστοσελίδας δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η GT μπορεί να δημοσιοποιήσει, να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες για κάθε σκοπό χωρίς περιορισμό.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Κάποιο από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ανήκει σε τρίτα μέρη ή ενδέχεται να υπάρχουν υπερ-σύνδεσμοι οι οποίοι να οδηγούν σε ιστοδελίδες οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέλη, τα οποία έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, νομιμότητα ή εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των εν λόγω ιστοσελίδων, αποκλειώμενης κάθε ευθύνης από τη GT.
 • Η GT δεν εγγυάται ότι οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο. Οι χρήστε θα πρέπει να αποκτούν την άδεια του τρίτου μέρους πριν τη χρήση ή αποθήκευση τέτοιου περιεχομένου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤIΚΟΤΗΤΑ

Η GT θεωρεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου της εξαιρετικά σημαντική και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται σε αυτόν. Η πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές οι οποίες διέπουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάζουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου. Καθώς η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, παρακαλούμε να επανεξετάζεται τακτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συνολικές πληροφορίες: Πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν για την παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα ΔΕΝ συλλέγονται. Κανονικά, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα Τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες και άλλα τρίτα μέρη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά περιόδους, πληροφορίες μπορεί να διανεμηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναρτήσεων, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας και των επιχειρηματικών της εταίρων. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες, μπορεί να το επιλέξει και να μας πληροφορήσει οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, ο οποίος προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τοίχος προστασίας. Η εταιρεία έχει πολιτικές ασφάλειας, οι οποίες αποκοπούν να διασφαλίσουν κατά το δυνατόν, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η GT δύναται να τηρεί αρχεία και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα γνωστοποιούνται στους τελευταίους, μέσω του ιστοτόπου. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των δεδομένων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή της διαδραστικής σχέσης ανάμεσα στην GT και το χρήστη μπορεί να είναι τρίτα μέρη, τα οποία συνεργάζονται με την GT για την παροχή σχετικών υπηρεσιών αρχειοθέτησης.

Η GT δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι στην κατοχή της GT και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων χωρίς επιβάρυνση.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Tα cookies είναι μικρού μεγέθους αρχεία, τα οποία στέλνονται από το λογισμικό του ιστότοπου και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Συχνά τα cookies χρησιμοποιούνται και μεταφέρονται με την αρχική εγγραφή στον ιστότοπο και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να εντοπίζουν τον υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στον ιστότοπο, επιταχύνοντας την πρόσβαση σε αυτόν χωρίς να απαιτείται εκ νέου σύνδεση, επομένως επιταχύνοντας την πρόσβαση στον ιστότοπο και την προβολή των πληροφοριών, τις οποίες επιθυμεί να δει ο χρήστης. Η πλειοψηφία των περιηγητών αποδέχονται τα cookies, ωστόσο αλλαγή στις ρυθμίσεις του περιηγητή μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση των πληροφοριών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η GT και οι συνεργάτες της είναι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εμπιστευτικότητας, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Η δυνατότητα σας ως χρήστη του παρόντος ιστοτόπου είναι προσωπική για εσάς ως ατόμου και επομένως δεν μπορείτε να τη μοιράζεστε με άλλα άτομα.
 • Είστε υπεύθυνος για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μελών, που σχετίζονται με την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα (λ.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου).
 • Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με του παρόντες όρους. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας, οδηγήσει σε απώλειες ή ζημιά σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος, το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της GT, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την GT για όλες τις απώλειες και\ή ζημιές που θα προκύψουν από μια τέτοια απαίτηση.
 • Ως χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, είστε υποχρεωμένος: (i) Nα χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες, για τις οποίες θα πληροφορείστε συχνά από την GT και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή όπως αλλιώς αναφέρεται κατά καιρούς στις ανακοινώσεις της GT. (ii) Να μην ενεργείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε κάθε έννομες ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η οποία έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε. (iii) Να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες απόκτησης πρόσβασης στα συστήματα της GT ή τα δίκτυα τρίτων μελών. (iv) Να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες, οι οποίες απαγορεύονται από το νόμο. (v) Να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή απειλητικό ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μελών, ή το οποίο προτίθεται να προκαλέσει διατάραξη, ενόχληση ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος, ή για να αποστέλλετε εν γνώσει σας ψευδή μηνύματα, ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τέτοιους σκοπούς. (vi) Να ενημερώνετε απευθείας την GT σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποισδήποτε φύσης εναντίον σας και για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήματος στην GT, να διακόπτετε άμεσα την ενέργεια για την οποία πραγματοποιήθηκε το αίτημα.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των ανωτέρω όρων θεωρείται μη-εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και ισχύ των υπόλοιπων όρων. Οι εν λόγω Όροι αντιπροσωπεύουν τη γενική συμφωνία ανάμεσα σε κάθε χρήστη και την GT και διακατέχει την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της. Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν ενάντια σε κάθε άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της GT σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ρουμανικό Νόμο.