Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οι συμβάσεις μελέτης – κατασκευής είναι ευρέως διαδεδομένες παγκοσμίως. Στις εν λόγω συμβάσεις, οι δραστηριότητες της μελέτης και της κατασκευής εξελίσσονται παράλληλα και υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Το σύστημα μελέτη-κατασκευή προτιμάται έναντι του παραδοσιακού συστήματος Μελέτη – Προσφορά – Κατασκευή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου με την κατασκευή να έχει ξεκινήσει πριν την τελική ολοκλήρωση της μελέτης. Το σύστημα σύμβασης Μελέτη – Προσφορά – Κατασκευή βασίζεται στην υπόθεση ότι ο κύριος του έργου μπορεί να έχει τα σχέδια της μελέτης πριν την τελική ανάθεση της κατασκευής στον μειοδότη. Ωστόσο, πολλά έργα, όπως για παράδειγμα εξειδικευμένα έργα μηχανικού, θα μπορούσαν να είναι οικονομικά περισσότερο συμφέροντα, αν μπορούσαν να υλοποιηθούν γρηγορότερα, αν δηλαδή εντάσσονταν υπό το καθεστώς Μελέτης – Κατασκευής.

Χάρη στην εξειδίκευσή μας, η εταιρεία μας συχνά εμπλέκεται σε συμβάσεις Μελέτης – Κατασκευής. Έργα τα οποία ευνοούν τη χρήση αυτής της μεθόδου ανάθεσης περιλαμβάνουν επιδιόρθωση θεμελιώσεων, έργα ενισχύσεων και βελτίωσης εδαφών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όλες τις φάσεις του έργου, αρχής γενομένης από την γεωτεχνική έρευνα μέχρι την τελική παράδοση της θεμελίωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η ομάδα μας συνεργάζεται στενά ώστε να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μας σχετικά με την χρονικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό του έργου.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτει σημαντική πρακτική εμπειρία σε έργα υπό καθεστώς μελέτης – κατασκευής. Πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν ένα αιολικό πάρκο 15 γεννητριών 3MW η κάθε μία, για την OMV PETROM/STRABAG, τη θεμελίωση της νέας εγκατάστασης διαχείρισης υδατικών λυμάτων στο Δούναβη, εκτεινόμενης σε πάνω από 30.000 m2 συμπιεστού εδάφους για την JV PASSAVANT ROEDIGER/SISTEM YAPI, τη δυναμική συμπύκνωση υψηλής ενέργειας έκτασης 400.000 m2 για τις JV FCC/ASTALDI και JV ASTALDI/MAX BOGL, τη δυναμική συμπύκνωση με αντικατάσταση έκτασης 80.000 m2 για τη STRABAG, την άμεση επέμβαση και την ανακατασκευή της θεμελίωσης μέσω έγχυσης ρευστοκονιάματος υπό πίεση (compaction grouting) για μια εμπορική εγκατάσταση έκτασης 30.000 m2 για την FREYROM (FREYSSINET GRANDS PROJETS), επείγουσες παρεμβάσεις με τσιμεντενέσεις και εγκατάσταση πασσάλων για την JV ASTALDI/FCC CONSTRUCCION/DELTA ACM 93/AB CONSTRUCT.

Η εμπλοκή μας σε έργα μελέτης – κατασκευής ξεκινά με μια γεωτεχνική έρευνα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του έργου, η οποία διεξάγεται από υπεργολάβο γεωτρήσεων υπό τη δική μας καθοδήγηση. Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας καταστρώνονται λύσεις για τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών. Τέλος, η ομάδα των μηχανικών και συνεργατών της εταιρείας μας, επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, το χρονοδιάγραμμα του έργου και τον προϋπολογισμό. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του έργου, είναι πιθανό να προσλάβουμε διεθνείς μελετητικές εταιρείες για το σχεδιασμό του έργου, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις των τοπικών κωδίκων δόμησης. Επιπρόσθετα, επιστρατεύουμε υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών πανεπιστημίου, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις για τη σωστή εκτέλεση του έργου.

Συμπερασματικά, η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε συμβάσεις έργων μελέτης - κατασκευής και συχνά χρησιμοποιούμε την εν λόγω μέθοδο προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα για τους πελάτες μας και επομένως να τους βοηθήσουμε να κεφαλαιοποιήσουν την επένδυσή τους νωρίτερα.