Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Υποθεμελιωση

Η υποθεμελίωση περιλαμβάνει τη διαδικασία παροχής προσωρινής ή μόνιμης στήριξης σε μια υπάρχουσες θεμελίωση. Η υποθεμελίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί επεκτείνοντας τη θεμελίωση σε βάθος ή έκταση έτσι ώστε είτε να εδράζεται επί ενός στρώματος αυξημένης φέρουσας ικανότητας ή να κατανέμει τα φορτία σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Οι κύριοι λόγοι για την εφαρμογή της μεθόδου της υποθεμελίωσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Αποφυγή της υπερφόρτισης του υπεδάφους
  • Ασθενές έδαφος θεμελίωσης
  • Συμπιεστή εδαφική στρώση κάτω από το έδαφος θεμελίωσης
  • Επιπρόσθετοι όροφοι ή υπόγεια
  • Καθιζήσεις λόγω γειτονικών εκσκαφών
  • Δονήσεις λόγω εγκατάστασης πασσάλων (συνίζηση χαλαρών εδαφικών υλικών)
  • Καθιζήσεις λόγω άντλησης υπόγειων νερών.

Οι συνήθεις μέθοδοι υποθεμελίωσης είναι μέσω της χρήσης μικρο-πασσάλων και ισχυρής ενεμάτωσης υπό πίεση (jet grouting), ωστόσο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεταλλικών δοκών, ζεύγους αντηρίδων, αλλά και ξύλινων δοκών. Λόγω του γεγονότος ότι ακόμα και στην πιο προσεκτικά κατασκευασμένη υποθεμελίωση, εκδηλώνονται μικρές καθιζήσεις, θα πρέπει να προβλέπεται κατά το σχεδιασμό αυτές να κατανέμονται ομοιόμορφα.