Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Γενικές Πληροφορίες

Ως αποτέλεσμα της αστικής ανάπτυξης παγκοσμίως, γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να βρεθούν υγιείς εδαφικές συνθήκες. Ακόμα και οριακά εδάφη από πλευράς ποιότητας είναι σημαντικά τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για επενδυτές. Η πρόκληση που προκύπτει από την κατασκευή των έργων σε φτωχές εδαφικές συνθήκες συνίσταται στην απαίτηση για την εφαρμογή εξειδικευμένης μηχανικής και την υλοποίησή της με τη χρήση προηγμένων κατασκευαστικών μεθόδων.

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των μεθόδων. Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή σε δύσκολες εδαφικές συνθήκες, αποτελούμενες από υψηλού βαθμού συμπιεστότητας ή/και υποχωρούντα εδάφη. Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικής και κατασκευής για δομικές θεμελιώσεις.

Οι καινοτόμες τεχνικές βελτίωσης εδαφών που εφαρμόζουμε, προσφέρουν συμφέρουσες εναλλακτικές στις ακριβές παραδοσιακές λύσεις όπως οι μεγάλης διαμέτρου πάσσαλοι, η εκσκαφή και αντικατάσταση των προβληματικών εδαφών και οι γενικές κοιτοστρώσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές τεχνικές, οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή σε προβληματικά εδάφη βελτιώνοντας τις εδαφικές τους ιδιότητες.

Η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, τα εφαρμοζόμενα φορτία, τις εδαφικές συνθήκες, το διαθέσιμο χρόνο και προϋπολογισμό.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας παρέχει λύσεις για υπάρχουσες κατασκευές, όπως κτίρια, υπόγειες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων υποδομών μεταφορών και λιμενικών κατασκευών. Η εταιρείας μας δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικιστική ανάπτυξη
  • Εμπορική ανάπτυξη
  • Υποδομές μεταφορών
  • Λιμενικά έργα