Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Εγχυση Ρευστοκονιαματοσ Υπο Πιεση

Η έγχυση ρευστοκονιάματος υπό πίεση αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’50, ως ένα επιδιορθωτικό μέτρο για την αποκατάσταση καθιζήσεων κτιρίων. Περιλαμβάνει την έγχυση υπό μεγάλη πίεση ενός ρευστοκονιάματος χαμηλής κινητικότητας, που να γεμίζει τα κενά και να βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους, κατασκευάζοντας άκαμπτα έγκλειστους πασσάλους οι οποίοι περιβάλλονται από συμπυκνωμένο έδαφος.

Η έγχυση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας αντλίας με ικανότητα άνω των 50 ατμοσφαιρών κατά κανόνα. Η έγχυση πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλεί διάδοση της διάρρηξης του εδάφους, παρόλη τη μεγάλη πίεση. Με αυτό τον τρόπο το χαλαρό έδαφος μετατοπίζεται και συμπυκνώνεται, ενώ το σημείο εφαρμογής της πίεσης πληρώνεται με δύσκαμπτο ένεμα.

Χρησιμοποιείται συχνά για την ανύψωση κατασκευών και την αντιμετώπιση διαφορικών καθιζήσεων. Άλλες ειδικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη βελτίωση καταρρεόντων εδαφών, την αύξηση της φέρουσας ικανότητας, μείωση της πιθανότητας ρευστοποίησης κάτω από φράγματα, διάνοιξη σηράγγων σε μαλακά εδάφη, αποκατάσταση ορυχείων και καταβοθρών, και άλλες.

Πλεονεκτήματα

  • Ιδανικά για περιορισμένο χώρο και ύψος εργασίας.
  • Υψηλή απόδοση στην αποκατάσταση λειτουργικών κατασκευών
  • Τεχνική χωρίς δονήσεις
  • Οικονομικό πλεονέκτημα έναντι άλλων συμβατικών μεθόδων

Εμπειρία

Η GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τη μέθοδο για την αποκατάσταση εμπορευματικών και λιμενικών κατασκευών. Σε αυτά τα έργα οι έγχυτοι πάσσαλοι κατασκευάστηκαν τόσο για τη σταθεροποίηση των κοιτοστρώσεων όσο και των κολώνων, για τις οποίες η διόρθωση (ανύψωση) έχει μετρηθεί έως και 70 χιλιοστά. Με βάση αυτή την εμπειρία, η μέθοδος έχει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η κυρίαρχη λύση για την επιδιόρθωση κατασκευών. Επιτρέπει την επιδιόρθωση παλαιών και νέων κατασκευών, οι οποίες εξαιτίας των διαφορικών καθιζήσεων θα έπρεπε να κατεδαφιστούν και να κατασκευαστούν εκ νέου σε νέα θεμελίωση. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για μια αξιολόγηση του έργου σας.