Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Eλεγχομενη Ενεματωση Υπο Υψηλη Πιεση

Η χρήση τσιμεντενέματος για την υδραυλική κοπή του εδάφους χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1948. Αργότερα, η εφαρμογή υδραυλικών ακροφύσιων μεγάλης ταχύτητας χρησιμοποιήθηκε σε υπόγεια έργα για τη κοπή/εκσκαφή εδαφών και βράχων.

Η ενεμάτωση υπό υψηλή πίεση (jet grouting) πραγματοποιείται με την εκτόξευση νερού υπό πολύ υψηλή πίεση της τάξης των 200 - 600atm μέσω μικρών ακροφυσίων διαμέτρου 1 – 2 mm. Ο προκύπτων πίδακας νερού έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα και δρα σαν στερεό σώμα το οποίο μεταφέρει πολύ μεγάλη συγκεντρωμένη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προσαρμοστεί αλλάζοντας το μέγεθος των ακροφύσιων ή την παροχή.

Με την τεχνική αυτή κατασκευάζονται ενεματωμένοι υπό υψηλή πίεση εδαφοπάσσαλοι των οποίων η διατομή, η οποία εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες και οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν την απαιτούμενη εκ της μελέτης αντοχή και διαπερατότητα. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους, την ενίσχυση υφιστάμενων θεμελιώσεων/υποθεμελιώσεις, τη στεγανοποίηση της βάσης εκσκαφών και άλλες.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τις εδαφικές συνθήκες, υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές: το μονό-jet (εκτόξευση τσιμεντενέματος ), διπλό-jet (εκτόξευση τσιμεντενέματος και πεπιεσμένου αέρα) και το τριπλό-jet (εκτόξευση νερού και πεπιεσμένου αέρα με ξεχωριστή εκτόξευση τσιμεντενέματος). Μια βασική διαφορά από άλλες τεχνικές ενεμάτωσης είναι ότι το jet-grouting μπορεί να εφαρμοστεί για την εξυγίανση των περισσότερων τύπων εδάφους, από μαλακές αργίλους έως άμμους και αμμοχάλικα. Εφόσον μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εδαφικές συνθήκες παρέχει σημαντική ευελιξία τόσο στον μελετητή όσο και τον κατασκευαστή. Με βάση τα ανωτέρω η μέθοδος της ενεμάτωσης υπό πίεση είναι ιδανική σε έργα που εμπεριέχουν εκσκαφή σε ασταθή εδάφη ή απαιτούν έλεγχο του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Πλεονεκτήματα

  • Καμία διακοπή των κανονικών λειτουργιών της κατασκευής
  • Δυνατότητα εργασίας σε περιορισμένο χώρο
  • Εφαρμόσιμη μέθοδος σε ευαίσθητες κατασκευές, όπως μνημεία
  • Οικονομικότερη σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους

Εμπειρία

Η GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES έχει εμπλακεί σε πολλές εφαρμογές της μεθόδου, ειδικά σε λιμενικά έργα. Πρόσφατες περιπτώσεις εφαρμογής περιλαμβάνουν: (i) διπλό-jet χρησιμοποιήθηκε για τη σταθεροποίηση λιμενικού επιχώματος κάτω από μια αποβάθρα μήκους 200 m; (ii) Μονό-jet χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή εδαφοπασσάλων, οι οποίοι σε συνδυασμό με φρεατοπασσάλους χρησιμοποιήθηκαν για την υποθεμελίωση αποβάθρας έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία.