Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο σκοπός κάθε έργου αποκατάστασης είναι η επέκταση του χρόνου λειτουργίας της υπάρχουσας κατασκευής. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τεχνικών που στοχεύουν στην επιδιόρθωση και την αποκατάσταση παλιών ή κατεστραμμένων κατασκευών, αλλά και τον περιορισμό της μελλοντικής επιδείνωσης των βλαβών τους.

Τα περισσότερα έργα αποκατάστασης έχουν τόσο δομοστατικό όσο και γεωτεχνικό αντικείμενο. Η στατική αποκατάσταση εστιάζει στην θωράκιση ή ενίσχυση των δομικών στοιχείων και των συνδέσεων, ενώ αντικείμενο της γεωτεχνικής αποκατάστασης αποτελεί η ενίσχυση του συστήματος εδάφους – κατασκευής. Το δεύτερο, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών και νέων τεχνολογιών, όπως υποστηρικτική θεμελίωση (underpinning), έγχυση ρευστοκονιάματος υπό πίεση (compaction grouting), εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και μικροπάσσαλοι. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ή τεχνολογίας σε κάθε περίπτωση, αποφασίζεται ακολουθώντας μια λεπτομερή στατική και γεωτεχνική διερεύνηση, συνοδευόμενη από δοκιμές από τα μέλη της ομάδας μας.

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των νέων αυτών τεχνολογιών, χάρη στη συνεργασία της με πανεπιστήμια και επαγγελματικούς τεχνικούς οργανισμούς. Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των αναγκών αποκατάστασης των πελατών μας. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για μια πλήρη λίστα των ολοκληρωμένων έργων αποκατάστασης.