Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για το προσωπικό μας

Η εταιρεία στοχεύει στην εξάλειψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών στα εργοτάξιά μας. Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το ρεκόρ μηδενικών ατυχημάτων και για να το επιτύχουμε αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, ακολουθώντας τις βέλτιστες τεχνικές και έχοντας σύγχρονο κατασκευαστικό εξοπλισμό, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας.

Η υγεία και η ασφάλεια είναι κομμάτι της φιλοσοφίας μας και καθοδηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε νέο έργο. Αναγνωρίζουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια είναι μια διαρκής πρόκληση σε μια βιομηχανία, η οποία περιλαμβάνει βαρύ εξοπλισμό, πολύ μεγάλα φορτία και εργασία σε μεγάλα ύψη. Εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και των υπεργολάβων μας, μοιραζόμαστε πρόσφατες εξελίξεις και εμπειρίες με τους συναδέλφους μας, μέσω επαγγελματικών οργανισμών, συνεδρίων κ.λπ.

Είναι καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι κάθε εργαζόμενος στην GT GROUND ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES επιστρέφει σώος και αβλαβής στο τέλος της ημέρας. Όλοι οι υπάλληλοί μας περνάνε από εκπαίδευση, ως μέρος του προγράμματος Υγειινής και Ασφάλειας, το οποία επεκτείνεται και στους υπεργολάβους και τους συνεργάτες μας.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών και έχει εφαρμόσει τις πιο αυστηρές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας, οι οποίες συμφωνούν με τα πρότυπα OHSAS 18001 Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα:

  • Nα προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ρεκόρ μηδενικών ατυχημάτων και τραυματισμών
  • Να παρέχουμε μηχανική και φυσική προστασία, όπως απαιτείται
  • Να εκπαιδεύουμε του εργαζόμενους στις πρακτικές και διαδικασίες ασφαλούς εργασίας
  • Να πραγματοποιούμε ελέγχους ρουτίνας για την ασφάλεια και την υγεία, ώστε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, να ελέγχουμε τους κινδύνους για την υγεία και να συμμορφωνόμαστε με όλες τις απαιτήσεις υγιεινής οι οποίες προβλέπονται από το νόμο, αλλά και να σεβόμαστε τις οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας
  • Να παρέχουμε στο προσωπικό μας τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και να τους εκπαιδεύουμε ώστε να τον χρησιμοποιούν και να τον συντηρούν κατάλληλα
  • Να ενισχύουμε τους εταιρικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να απαιτούμε από το προσωπικό μας να τους υιοθετεί ως προϋπόθεση συνεργασίας
  • Να διερευνούμε ατυχήματα/γεγονότα ώστε να προσδιορίζουμε τις αιτίες και να εφαρμόζουμε προληπτικές τακτικές.