Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συνεδριακές και περιοδικές δημοσιεύσεις που (συν)εγγράψαμε από το 2010

 • Ciortan, R, Manea, S, Tsitsas, G (2011). “Interpretation of the Vertical Load Tests for some Drilled Piles Penetrating into Soft Rocks”. Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering in Athens, Greece (in English)
 • Ciortan, R, Manea, S, Tsitsas, G, Lorand, S, Dumitru, M (2012). “The use of concrete rigid inclusions for ground improvement”. Proceedings of the 12th National Conference in Geotechnical and Foundation engineering in Iasi, Romania (in Romanian)
 • Ciortan, R, Manea, S, Tsitsas, G, Dumitru, M (2014). “Cost effective solution for construction adjacent to waterfront structures”. XV Danube-European Conference on Geotechnical Engineering in Vienna, Austria (in English)
 • Ciortan, R, Manea, S, Tsitsas, G, Dumitru, M (2013). “Ecological solution for deep improvement of foundation soil”. Proceedings of the 8th Academy of Technical Sciences of Romania (ASTR) Conference on Materials and Technologies for Durable Development in Brasov, Romania (in Romanian)
 • Ciortan, R, Tsitsas, G (2012). “Ground Vibrations from High Energy Dynamic Compaction”. Proceedings of the 12th National Conference in Geotechnical and Foundation engineering in Iasi, Romania (in Romanian)
 • Ciortan, R, Dumitru, M, Suciu, I, Krkljus, D (2015). “International collaboration concerning the use of the Danube River in Romania”. Proceedings of the Smart Rivers Conference, Buenos Aires, Argentina (in English)
 • Ciortan, R, Tsitsas, M, Mirițoiu, R (2016). “Backfilling works and their compaction control”. Accepted abstract to XIIIth National Geotechnical and Foundations Conference in Cluj-Napoca, Romania (in Romanian)
 • Dumitru, M (2013). “Geotechnical testing for certification of loess improvement by dynamic compaction”. Fifth International Young Geotechnical Engineering Conference – 5iYGEC in Paris, France (in English)
 • Ionescu, I, Mirițoiu, R, Nikolaidis, T (2016). “Innovative system for managing soil investigations”. Accepted abstract to XIIIth National Geotechnical and Foundations Conference in Cluj-Napoca, Romania (in Romanian)
 • Manea, S, Ciortan, R, Tsitsas, G, Dumitru, M (2012). “Verification of improvement for collapsible soils treated with High Energy Dynamic Compaction”. Proceedings of the 12th National Conference in Geotechnical and Foundation engineering in Iasi, Romania (in Romanian)
 • Paraschos, A, Amde, M, A (2010). “State of the Art and State of Design of Integral Abutment Bridges”. Civil Engineering Practice, Journal of the Boston Society of civil Engineers Section/ASCE, Volume 25, Number 2 (in English)
 • Paraschos, A, Amade, M, A (2011). “Integral Abutment Bridges”. Better Roads Magazine (in English)
 • Thaanasarttayawibul, J, Amde, M, A, Paraschos, A (2014). “Effects of Bridge Length and Span Variations in Curved Integral Abutment Bridges”. Journal of Civil Engineering and Construction Technology, Volume 5(1), pp. 1-10 (in English)
 • Tsitsas, G, (2012). “Experience from four Underground Projects in Romania”. Proceedings of the International Symposium “Practices and Trends in Financing and Contracting Tunnels and Underground Works" in Athens, Greece (in English)
 • Tsitsas, G, Ciortan, R, Manea, S, Dumitru, M (2013). “Dynamic Compaction – ground improvement solution for sustainable projects in Romania”. Proceedings of the 8th Academy of Technical Sciences of Romania (ASTR) Conference on Materials and Technologies for Durable Development in Brasov, Romania (in Romanian)
 • Tsitsas, G, Ciortan, R, Konstantakos, D, Dumitru, M (2014). “Technical and Economic Aspects of Prevalent Ground Improvement Techniques in Romanian Waterfront Projects”. 33th World PIANC Congress in San Francisco, USA (in English)
 • Tsitsas, G, Pasqualin, C, Ciortan, R (2010). “Ground Improvement Solution for a Waste Water Treatment Plant in Braila Romania”. Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Conference in Geotechnical and Geo-environmental engineering in Volos, Greece (in Greek)
 • Tsitsas, G, Dimitriadi, V, Zekkos, V, Ciortan, R, Manea, S, Dumitru, M (2015). “Dynamic Compaction of Collapsible Soil – Case Study from a Motorway Project in Romania”. Proceedings of the XVI ECSMGE, Edinburgh, Scotland (in English)
 • Tsitsas, G, Ciortan, R, Dogaru, P, Mirițoiu, R (2015). “On the waterfront: case histories from soil improvement works”. Proceedings of the European Conference in Geo-Environment and Construction, Tirana, Albania (in English)
 • Tsitsas, G, Radoi, L, Petrilă, V (2016). “Technical and contractual trends for constructing micro tunneling projects”. Accepted abstract to XIIIth National Geotechnical and Foundations Conference in Cluj-Napoca, Romania (in Romanian)
 • Tsitsas, G, Ciortan, R, Tsitsas, M, Mirițoiu, R (2016). “Using compaction grouting for uplifting foundations that have suffered differential settlements – Case study: The repair intervention for a commercial center built on a landfill”. Accepted abstract to XIIIth National Geotechnical and Foundations Conference in Cluj-Napoca, Romania (in Romanian)