Γίνετε μέλος της ομάδας μαςΥγιεινή και ΑσφάλειαΌροι ΧρήσηςΕπικοινωνίαENFRITRORU

Βιώσιμες Εδαφοτεχνικές Λύσεις

Ασφάλεια

Τεχνογνωσία

Έγκαιρα

Εντός προϋπολογισμού

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Βιώσιμες Εδαφοτεχνικές Λύσεις

Εναλλακτικές λύσεις

Αποκαταστάσεις

Δύσκολες εδαφικές περιοχές

Εκτεταμένες Τεχνικές

Εδαφική Βελτίωση

Βαθιές θεμελιώσεις

Διάνοιξη μικροσηράγγων με προώθηση

Δύσκολες εδαφικές περιοχές

…και πολλές άλλες

Η πρόκληση

Τα εξειδικευμένα γεωτεχνικά έργα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των έργων πολιτικού μηχανικού. Περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος τεχνικών για τη βελτίωση του εδάφους, όπως βαθειές θεμελιώσεις και εκσκαφές, σταθεροποιήσεις πρανών και αποστραγγίσεις.

Η λύση

Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας των εν λόγω έργων, οι οικονομικοί και τεχνικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί και δημιουργούν την ανάγκη για έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η διαδικασία

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει μια επισκόπηση της εταιρείας μας, της ιστορία της, το σκοπό και τις ικανότητές της. Όπως καλοδεχόμαστε τα σχόλιά σας, σας προσκαλούμε να μας συναντήσετε, και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους του έργου σας.

We use cookies to elevate your user experience and enhance the quality of our site. To find out more or adjust cookie settings, click here.